Ole Ragnar Norheim Jenssen

Høgskolelektor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er høyskolelektor ved Politihøgskolens Bacheloravdeling i Bodø. Mine kompetanseområder er fysisk trening, fysiske kapasiteter, testing og førstehjelp. For tiden jobber jeg med et prosjekt som skal kartlegge våre studenters treningsvaner og deres motivasjon for fysisk aktivitet og trening. Målet er å gjøre dette til en oppfølgingsstudie for å se om dette endres underveis i utdannelsen, og etter noen år i arbeid i politiet. Jeg er tilknyttet forskergruppen Operativt politiarbeid ved Politihøgskolen.

Kompetanseområder

  • Fysisk aktivitet
  • Kapasitet
  • Trening

Forsker på

  • Fysisk aktivitet og treningsvaner
  • Motivasjon for fysisk aktivitet
  • Fysisk kapasitet i politiyrket

Underviser i

  • Operativt politiarbeid
  • Ordenstjeneste og ordensjus
  • Bacheloroppgaven

Siste Publikasjoner