Ole Boe

Professor i ledelse og organisering

Erfaring og bakgrunn

Jeg har en doktorgrad i bedømmelser og beslutningstaking fra Universitetet i Gøteborg. For tiden jobber jeg med flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, der tematikkene er hvordan utdanne for å håndtere uforutsette situasjoner, å øke ens combat mindset for å prestere mer optimalt, PTSD/PTG og lærdommer fra militære organisasjoner, og hvordan øke ståtiden hos spesialstyrker i NATO.

Kompetanseområder

  • Arbeids- og organisasjonspsykologi
  • Bedømmings- og beslutningspsykologi
  • Ledelse og organisasjon i forsvarssektoren
  • Strategisk ledelse og etikk

Forsker på

  • Karakterstyrker
  • Resiliens
  • Ledelse i ekstreme situasjoner
  • Militærpsykologi

Underviser i

  • Strategisk ledelse og reformer i politiet
  • • Funksjonsrettet ledelse