Oddbjørg Edvardsen

Førsteamanuensis

Oddbjørg Edvardsen

Førsteamanuensis

Jeg har forsket på politipatruljens møter med barn i oppdrag der det er mistanke om vold i hjemmet. Spørsmålene som doktorgradsavhandlingen min søker svar på, er hva politibetjentene erfarer at god hjelp til voldsutsatte barn kan være, men også hvilke utfordringer og problemer som oppstår i patruljens møte med barna. Prosjektet omhandler også politiets tverretatlige samarbeid i avdekking og forebygging av vold og overgrep mot barn. Ellers har jeg hovedfag i psykologi fra NTNU, og har vært lærer på Politihøgskolen siden 2002.

Siste Publikasjoner