Nina Sunde

Politioverbetjent/stipendiat

Nina Sunde

Politioverbetjent/stipendiat

Jeg er politiutdannet, og har mastergrad fra NTNU i 2017. Jeg er for tiden doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, med prosjektet "Dataetterforskers rolle i konstruksjonen av digitale bevis i straffesaksetterforskning". Jeg underviser ved flere studier på etter- og videreutdanningen ved Politihøgskolen, hovedsakelig innenfor tema som taktisk etterforskning og dataetterforskning og digitale bevis. Jeg er nestleder i forskergruppen "Politiet i det digitaliserte samfunn" ved Politihøgskolen, og deltar også i gruppen "Politifaglige undersøkelsesmetoder".

Siste Publikasjoner