Nina Sunde

Politioverbetjent, PhD

Erfaring og bakgrunn

Jeg er politiutdannet, og har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi og rettssosiologi fra 2022, hvor jeg leverte avhandlingen «Constructing digital evidence – A study on how cognitive and human factors affect digital evidence». Jeg har mastergrad fra NTNU i «Digital forensics and cybercrime investigation» fra 2017. Jeg har bred erfaring fra etterforskning av straffesaker, og underviser ved flere av Politihøgskolens masterutdanninger og studier innenfor etter- og videreutdanning, hovedsakelig i tema som dataetterforskning, digitale bevis og taktisk etterforskning. Jeg leder forskergruppen "Politi og teknologi" ved Politihøgskolen.

Kompetanseområder

  • Etterforskning
  • Datakriminalitet
  • Kvalitativ metode

Forsker på

  • Konstruksjon av digitale bevis
  • Menneskelige feil i data-etterforskning
  • Kvalitet i datateknisk etterforskning

Underviser i

  • Etterforskning
  • Digitale spor og bevis

Siste Publikasjoner