Nina Jon

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er kriminolog og har i mange år arbeidet med spørsmål knyttet til maskulinitet, kriminalitet, vold samt likestilling, særlig i et mannsperspektiv. Nå forsker jeg på utfordringer knyttet til å rekruttere kvinnelig innsatspersonell i politiet, politikultur og likestilling i politiet. Samtidig studerer jeg også den nasjonale beredskapsenheten Krise- og gisselforhandlere. Som forsker på Politihøgskolen deltar jeg i forskergruppen Politimetoder i endring. Jeg er også studieleder for masterprogrammene.

Kompetanseområder

 • Kjønn og maskulinitet
 • Ungdomskriminalitet og kriminalitetsforebygging
 • Politikultur
 • Kommunikasjon, konflikt- og krisehåndtering

Forsker på

 • Kvinnelig innsatspersonell i politiet
 • Politikultur
 • Kjønn og likestilling i politiet
 • Krise og gisselforhandlere i politiet

Underviser i

 • Maskulinitet, kriminalitet og vold
 • Kjønn og likestilling
 • Ungdomskriminalitet og forebygging
 • Vitenskapelig metode, prosjektdesign og akademisk skriving

Siste Publikasjoner