Nina Jon

Førsteamanuensis/studieleder

Nina Jon

Førsteamanuensis/studieleder

Jeg er kriminolog og har i mange år arbeidet med spørsmål knyttet til maskulinitet, kriminalitet, vold samt likestilling, særlig i et mannsperspektiv. Nå forsker jeg på utfordringer knyttet til å rekruttere kvinnelig innsatspersonell i politiet, politikultur og likestilling i politiet. Samtidig studerer jeg også den nasjonale beredskapsenheten Krise- og gisselforhandlere. Som forsker på Politihøgskolen deltar jeg i forskergruppen Politimetoder i endring. Jeg er også studieleder for masterprogrammene.

Siste Publikasjoner

Bøker

Artikler

Gjengkriminalitet: Et maskulinitetsprosjekt for marginalisert ungdom? Nina Jon, 2020

Politikultur og kjønn anno 2020 Nina Jon, 2020

Annet

Går hardt ut mot Frp - Lager storm i vannglass Nina Jon, Oda Ording, 2020

Vold Nina Jon, 2019

Utfordringer med å rekruttere kvinnelig IP3 Nina Jon, 2019

Gutter & slåssing Nina Jon, 2019

Kjønnsperspektiv på kriminologien Nina Jon, 2019

Gender and policing in the equality country Nina Jon, 2019