Nina Jon

Førsteamanuensis/studieleder

Nina Jon

Førsteamanuensis/studieleder

Jeg er kriminolog og har i mange år arbeidet med spørsmål knyttet til maskulinitet, kriminalitet, vold samt likestilling, særlig i et mannsperspektiv. Nå forsker jeg på utfordringer knyttet til å rekruttere kvinnelig innsatspersonell i politiet, politikultur og likestilling i politiet. Samtidig studerer jeg også den nasjonale beredskapsenheten Krise- og gisselforhandlere. Som forsker på Politihøgskolen deltar jeg i forskergruppen Politimetoder i endring. Jeg er også studieleder for masterprogrammene.

Siste Publikasjoner