Nadja Kirchhoff Hestehave

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er sosiolog og kriminolog og disputerte i 2021 med doktoravhandlingen «Coppers Chasing Usual Suspects» fra Aalborg Universitet. Avhandlingen er basert på omfattende etnografisk feltarbeid i dansk politi og undersøker politiets innsats mott organisert kriminalitet og praksis i proaktive etterforskninger. Jeg har publisert artikler og bøker om proaktivt politiarbeid, etterretnings- og analysearbeid og politiforskningsmetoder. Nå forsker jeg på justisfeil og etikk i etterforskning, samt korrupsjon og uetisk adferd i politiet.

Kompetanseområder

 • Etterforskning
 • Kunnskapsbasert politiarbeid og etterretning
 • Politiforskningsmetodologi
 • Organisert kriminalitet

Forsker på

 • Etterforskningsmetoder og -prosesser
 • Justisfeil
 • Politiets organisasjon og kultur
 • Korrupsjon og uetisk adferd i politiet

Underviser i

 • Politiets yrkeskultur og organisasjon
 • Kriminologi og politisosiologi
 • Etterforskning og etterretning