Marthe Lefsaker Sakrisvold

Forsker

Erfaring og bakgrunn

Jeg har bakgrunn fra psykologi, og har forsket på tematikk relatert til retts- og vitnepsykologi. Spesielt har jeg sett på troverdighetsvurderinger, og verbale kjennetegn til løgn. Høsten 2022 disputerte jeg ved Göteborgs Universitet med avhandlingen ‘Come lie with me: On deception by groups and the concept of statement consistency’. Nå forsker jeg på korrupsjon i politiet.

Kompetanseområder

  • Retts- og vitnepsykologi
  • Hukommelse
  • Eksperimentell forskningsmetode
  • Kvantitativ forskningsmetode og statistikk

Forsker på

  • Verbale kjennetegn på sanne og falske forklaringer
  • Etterretning

Siste Publikasjoner