Marthe Lefsaker Sakrisvold

Doktorgradsstipendiat

Marthe Lefsaker Sakrisvold

Doktorgradsstipendiat

Jeg har en master i psykologi fra Universitetet i Oslo, og er nå inne i siste året av min doktorgrad som er et samarbeidsprosjekt mellom Politihøgskolen og Göteborgs Universitet. I dette prosjektet undersøker jeg om det finnes verbale kjennetegn ved sanne og falske forklaringer. Ved siden av doktorgradsprosjektet mitt har jeg også deltatt i forskningsprosjekter om etterretning.

Siste Publikasjoner

Artikler

Vi bør drepe myten om at ulike historier skal tolkes som løgn Marthe Lefsaker Sakrisvold, 2019

The Scharff technique: training military intelligence officers to elicit information from small cells of sources Pär Anders Granhag, Simon Oleszkiewicz, Marthe Lefsaker Sakrisvold, Steven M. Kleinman, 2019

Vi trenger kyndig og nøktern formidling av statistikk Jon Strype, Marthe Lefsaker Sakrisvold , Gunnar Thomassen, 2019

Annet

Om løgn Marthe Lefsaker Sakrisvold, Dan Børge Akerø, Alf Tande-Petersen, 2020

Kan vi merke på folk at de lyver? Marthe Lefsaker Sakrisvold, 2020

Formidling Marthe Lefsaker Sakrisvold, 2020

Jakten på Pinocchios nese Marthe Lefsaker Sakrisvold , 2019

Jakten på Pinocchios nese Marthe Lefsaker Sakrisvold , 2019

Counter-interview strategies of honest and deceptive alibis Marthe Lefsaker Sakrisvold , Timothy J. Luke, Erik Mac-Giolla, Pär-Anders Granhag, 2019

The consistency of corroborated alibi statements and the role of salience Marthe Lefsaker Sakrisvold , Pär-Anders Granhag, Erik Mac-Giolla, 2019

Honest and deceptive alibi witnesses: Their strategies and the consistency of their stories Marthe Lefsaker Sakrisvold , 2019 University of Gothenburg