Marit Egge

Førsteamanuensis

Marit Egge

Førsteamanuensis

Jeg er sosiolog og tilknyttet forskningsavdelingen ved Politihøgskolen i Oslo. For tiden jobber jeg, sammen med kolleger, med et forskningsprosjekt om mangfold i utdanning og etat. Jeg er også med i prosjektgruppen som ser på politiutdanningen i et historisk perspektiv, hvor mitt bidrag er sammenhengen mellom politiutdanningen og samfunnsutviklingen. Fra august 2019 har jeg deltatt i den regjeringsoppnevnte strategigruppen BarnUnge21 som skal lage en strategi for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge.

Siste Publikasjoner