Marie-Louise Damen

Førsteamanuensis

Marie-Louise Damen

Førsteamanuensis

Utdanning er veldig viktig, både for individer og for samfunnet. Derfor forsker jeg på hvordan politiutdanning gjør politistudenter i stand til å løse deres viktige samfunnsoppdrag. Jeg er sosiolog, og utdannet i Nederland. På Politihøgskolen underviser og veileder jeg både masterstudenter, og kolleger i kvantitative forskningsmetoder. Jeg er forskergruppeleder av PULS - Politiutdanning, læringsmiljø og studenter, og koordinator av det internasjonale nettverket "Recruitment, Education and Careers in the Police".

Siste Publikasjoner