Marie-Louise Damen

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Utdanning er veldig viktig, både for individer og for samfunnet. Derfor forsker jeg på hvordan politiutdanning gjør politistudenter i stand til å løse deres viktige samfunnsoppdrag. Jeg er sosiolog, og utdannet i Nederland. På Politihøgskolen underviser og veileder jeg både masterstudenter, og kolleger i kvantitative forskningsmetoder. Jeg er forskergruppeleder av PULS - Politiutdanning, læringsmiljø og studenter, og koordinator av det internasjonale nettverket "Recruitment, Education and Careers in the Police".

Kompetanseområder

  • Kvantitative forskningsmetoder
  • Politiutdanning og forskning på den

Forsker på

  • Politiutdanningen
  • Praksislæring

Underviser i

  • Kvantitative forskningsmetoder
  • Veileder for masterstudenter

Siste Publikasjoner