Kristin Stenshol

Høgskolelektor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er doktorgradsstipendiat tilknyttet Universitetet i Bergen, Psykologiske fakultet, institutt for Samfunnspsykologi. Jeg medlem av forskergruppe Operativ Psykologi ved Universitetet i Bergen samt forskergruppe Operativt Politiarbeid ved Politihøgskolen. For tiden jobber jeg med et større forskningsprosjekt som ser på tankesett og beslutningstaking i skarpe politioperative oppdrag. På Politihøgskolen har jeg undervist i en rekke emner, så som temaer tilknyttet sosialpsykologi, kognitiv intervjuing, hukommelsespsykologi og kommunikasjon- og konflikthåndtering.

Kompetanseområder

  • Operativ psykologi
  • Kognitiv psykologi
  • Sosial psykologi

Forsker på

  • Politioperative beslutninger
  • Ruminering

Underviser i

  • Kommunikasjon og konflikthåndtering
  • Veiledning av bacheloroppgaver