Katrine Holter

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Erfaring og bakgrunn

Jeg er jurist og har doktorgrad i strafferett fra Universitetet i Bergen. Høsten 2020 utga jeg denne som bok med tittelen «Hensikt og omkringliggende begreper i strafferetten» på forlaget Karnov. Jeg har undervisningserfaring fra juridiske fag og har også tidligere jobbet som advokatfullmektig og forsvarer i Advokatfirmaet Sulland. For tiden arbeider jeg med å utvikle en ny lovkommentar til straffeloven for Karnov på Lovdata.

Kompetanseområder

  • Strafferett
  • Straffeprosess
  • Offentlig rett

Forsker på

  • Strafferetslig skyld
  • Rettsvillfarelse
  • Vern av offentlig myndighet
  • Språkfilosofiske tilnærminger i jus

Siste Publikasjoner