Jul Fredrik Kaltenborn

Høgskolelektor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er siviløkonom og jurist og har tidligere bl.a. arbeidet som dommerfullmektig i Stavanger tingrett og politiadvokat i Økokrim. For tiden holder jeg på med en doktorgradsavhandling ved juridisk fakultet i Oslo som inngår i forskningsprosjektet ArsForensica. I min avhandling undersøker jeg det rettslige innholdet i begrepet teknologinøytralitet.

Kompetanseområder

  • Økonomisk kriminalitet
  • Børskriminalitet
  • Teknologi og juss
  • Digitale bevis

Forsker på

  • Teknologinøytral regulering i strafferettspleien

Underviser i

  • Etterforskning av børskriminalitet
  • Strafferett og straffeprosess

Siste Publikasjoner