Jens Erik Paulsen

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er ingeniør og filosof med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. For tiden forsker jeg på ansvarlig bruk av kunstig intelligens og teknologiske nyvinninger, samt digitale ressursers innflytelse på læringen til politistudenter i praksisåret. Som forsker på Politihøgskolen deltar jeg i forskergruppene "Politi, rett og samfunn" og "Politiet i det digitale samfunn", og har i senere år arbeidet med å tilrettelegge en verdibasert refleksjonsmetodikk for bruk i politipraksis.

Kompetanseområder

  • Profesjonsetikk
  • Vitenskapsetikk
  • Refleksjonsmetodikk
  • Teknologi og samfunn

Forsker på

  • Moralske utfordringer i politiarbeid
  • Kunstig intelligens
  • Prosessrettferdighet
  • Praktisk refleksjonsmetodikk

Underviser i

  • Yrkesetikk

Siste Publikasjoner