Jens Erik Paulsen

Førsteamanuensis

Jens Erik Paulsen

Førsteamanuensis

Jeg er ingeniør og filosof med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. For tiden forsker jeg på ansvarlig bruk av kunstig intelligens og teknologiske nyvinninger, samt digitale ressursers innflytelse på læringen til politistudenter i praksisåret. Som forsker på Politihøgskolen deltar jeg i forskergruppene "Politi, rett og samfunn" og "Politiet i det digitale samfunn", og har i senere år arbeidet med å tilrettelegge en verdibasert refleksjonsmetodikk for bruk i politipraksis.

Siste Publikasjoner