Ivar Fahsing

Politioverbetjent

Erfaring og bakgrunn

Jeg er politiutdannet, med lang praksiserfaring som etterforsker fra Kriminalavdelingen i Oslo politidistrikt og fra den såkalte Mordkommisjonen ved Kripos. Jeg har mastergrad i rettspsykologi fra Universitetet i Leicester og doktorgrad i beslutningspsykologi fra Universitetet Gøteborg. Jeg underviser mest innen etterforskningsledelse, etterforskingsmetodikk, avhørsmetodikk, beslutnings- og vitnepsykologi, samt etterforsking av drap, grov vold og organisert kriminalitet.

Kompetanseområder

  • Etterforskning

Forsker på

  • Avhørs- og etterforskningsmetodikk
  • Ekspertise og beslutningspsykologi
  • Etterforskningsledelse

Underviser i

  • Beslutningspsykologi
  • Etterforskningsledelse
  • Grov vold og drap
  • Organisert kriminalitet

Siste Publikasjoner