Ingrid Løining Ørum

PhD stipendiat

Erfaring og bakgrunn

Jeg er jurist og sosionom, og holder for tiden på med en ph.d.-avhandling om avvergeplikt i møte med partnervold ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo. Arbeidet inngår i forskningsprosjektet Manreport IPV (Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence) – Avvergeplikt i møte med partnervold. Jeg forsker på de juridiske rammene for avvergeplikt i møte med partnervold, samt forekomsten av avverging av partnervold i straffesaksdokumenter og i saksdokumenter fra helsenemndene.

Kompetanseområder

  • Avvergeplikt
  • Partnervold
  • Mishandling i nære relasjoner
  • Taushetsplikt

Forsker på

  • Avvergeplikt i møte med partnervold
  • De juridiske rammene for avvergeplikten og partnervoldsbestemmelsen
  • Forekomsten av avverging av partnervold i dokumenter fra straffesaker og fra helsenemndene.
  • Forskningen inngår i prosjektet Man-report