Ingrid Christine Reite Christensen

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Ingrid Christensen har en doktorgrad i pedagogikk. Ved Politihøgskolen er hun en del av et tverrfaglig grense-og ID-team. Hennes faglige arbeid fokuserer på globale perspektiver innen høyere utdanning, profesjonslæring og profesjonsetikk. Ingrid Christensen har erfaring som prosjektleder for forsknings- og utviklingsprosjekter i Palestina og Ukraina, og har en stilling som førsteamanuensis II ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kompetanseområder

  • Profesjon og læring
  • Profesjon og etikk
  • Globalisering og internasjonalisering i høyere utdanning
  • Inkludering og menneskeverd

Forsker på

  • Internasjonalisering i høyere utdanning
  • Grenseforvaltning og opplæring/utdanning
  • Profesjonslæring i offentlig forvaltning
  • Profesjonsetikk: Demokrati som verdi i høyere utdanning i Ukraina, Palestina og Norge

Underviser i

  • Instruktørutanning Schengeninstruktør i helhetlig grenseforvaltning