Hild Rønning

Førsteamanuensis juridiske fag

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet Cand. jur., har en PhD. i rettsvitenskap og har drevet med undervisning og forskning ved Politihøgskolen siden 1999. Min PhD. omhandlet en studie av politiets skjønnsutøvelse i ordenstjeneste sett i lys av rettslige rammer. Nå leder jeg et tverrfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt som omhandler tilbakemeldinger og tilbakemeldingskultur i politiet og politiutdanningen. Jeg jobber også med forskjeller og likheter mellom juss og etikk for politiet.

Kompetanseområder

 • Politirett
 • Strafferett og straffeprosess
 • Forvaltningsrett

Forsker på

 • Skjønnsutøvelse
 • Tilbakemeldinger i politiet og politiutdanningen
 • Rettssikkerhet
 • Etikk og juss

Underviser i

 • Politirett
 • Strafferett og straffeprosess
 • Politiskjønn
 • Etikk