Henning Kaiser Klatran

Førsteamanuensis

Henning Kaiser Klatran

Førsteamanuensis

Jeg er utdannet sosiolog og har en doktorgrad i sosiologi fra The University of Manchester, Storbritannia. Jeg forsker for tiden på hatkriminalitet mot LHBT-personer. Jeg er særlig opptatt av sammenhengen mellom skeivt medborgerskap, statsvold og ekskludering av rasialiserte "andre". Jeg er medlem av forskergruppa "Politi, rett og samfunn" ved Politihøgskolen.

Siste Publikasjoner