Henning Kaiser Klatran

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet sosiolog og har en doktorgrad i sosiologi fra The University of Manchester, Storbritannia. Jeg forsker for tiden på hatkriminalitet mot LHBT-personer. Jeg er særlig opptatt av sammenhengen mellom skeivt medborgerskap, statsvold og ekskludering av rasialiserte "andre". Jeg er medlem av forskergruppa "Politi, rett og samfunn" ved Politihøgskolen.

Kompetanseområder

 • Hatkriminalitet
 • Ruspolitikk og ruskontroll
 • Skeive og postkoloniale metodologier
 • Kvalitativ metode

Forsker på

 • Hatkriminalitet mot LHBT-personer
 • Skeivt medborgerskap og statsvold
 • Kriminalisering og rasisme

Underviser i

 • Sosiologi
 • Kriminologi
 • Kriminalitetsforebygging
 • Politivitenskap

Siste Publikasjoner