Espen Gjevestad

Førsteamanuensis

Erfaring og bakgrunn

Jeg har en doktorgrad fra Universitet i Oslo som omhandler behandling av pasienter med sykelig overvekt. Videre har jeg hovedfag innen idrett og helse fra Norges Idrettshøyskole. Jeg er også ansatt ved Sykehuset i Vestfold som spesialidrettspedagog og forsker på tema knyttet til pasienter med sykelig overvekt. Jeg har også instruktørutdanning i sanitet for politiet. I mitt arbeid ved Politihøgskolen benyttes alle disse fagfeltene i undervisning-/forskningsaktivitet knyttet til operativt politiarbeid.

Kompetanseområder

  • Fysisk trening for prestasjon og helse
  • Førstehjelp og sanitet
  • Test av fysisk kapasitet
  • Fedmerelaterte livsstilssykdommer

Forsker på

  • Stress og fysisk form
  • Fysisk aktivitet, fysisk form og helse
  • Test av fysisk kapasitet

Underviser i

  • Fysisk trening
  • Førstehjelp og sanitet
  • Operativt politiarbeid

Siste Publikasjoner