Erik Reikrås

Doktorgradsstipendiat

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet politi og fullførte i 2021 master i politivitenskap. I 2022 ble jeg ansatt som doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen og skal forske på politiets etterretningsprosess. Som forsker på Politihøgskolen deltar jeg også i flere forskergrupper, deriblant Etterretning i Politiet. For tiden skriver jeg på et bokkapittel til boken «Etterretningsanalyse i politiet» som kommer i slutten av 2023.

Kompetanseområder

  • Kriminalitetsforebygging
  • Etterretning
  • Polisiær virksomhet
  • Kvalitativ metode

Forsker på

  • Etterretning
  • Forebygging som hovedstrategi
  • Politiet som organisasjon

Underviser i

  • Kriminalitetsforebyggende politiarbeid
  • Etikk
  • Politilære