Dag Ellingsen

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg tok min magistergrad i sosiologi i 1985. Etter dette har jeg arbeidet på Universitetet i Oslo, i SSB, med oppdragsforskning og i konsulentbransjen. Nå er jeg leder for et større nordisk forskningsprosjekt om "Gender Equality, Diversity and Societal Security" finansiert av Nordforsk 2018-2021. De siste årene har jeg i tillegg hatt flere prosjekter om barnevern for det meste finansiert av Bufdir.

Kompetanseområder

  • Kjønnsforskning
  • Barnevern
  • Arbeidsliv

Forsker på

  • Kjønnslikestilling og mangfold i politiet og militæret
  • Barnevernsinstitusjoner

Underviser i

  • Politivitenskap

Siste Publikasjoner