Cathrine Filstad

Professor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er professor i politiledelse og organisasjonslæring her på PHS og har nylig fullført et større forskningsprosjekt på politiledelse og politireformen. Denne forskningen har jeg formidlet i boken ‘politiledelse som praksis’ ( 2020) og Police leadership as practice (2021). For tiden holde jeg på med forskning på innsatsledelse/kriseledelse, hvor vi også har forsket på Gjerdrum raset. Jeg veileder masteroppgaver og er alltid interessert i flere masteroppgaver innenfor mine forskningsområder.

Kompetanseområder

  • Politiledelse: strategisk, operativ og innsatsledelse
  • Endringsledelse og politireformer
  • Politiet som lærende organisasjon og generell organisasjonslæring
  • Kriseledelse og emosjonell mestering

Forsker på

  • Politiledelse: strategisk, operativ og innsatsledelse
  • Endringsledelse og politireformer
  • Politiet som lærende organisasjon
  • Kriseledelse og emosjonell mestring

Underviser i

  • Politiledelse og utvikling av politiet som lærende organisasjon
  • Veiledning masteroppgave

Siste Publikasjoner