Cathrine Filstad

Professor 2

Erfaring og bakgrunn

Jeg har hovedstillingen min som professor på BI. Det er i kombinasjon av denne stillingen og stillingen på Politihøgskolen at jeg de siste fire årene har fått mulighet til jobbet på heltid med forskning på politiledelse, politikultur og implementeringen av nærpolitireformen. Her leder jeg et forskningsprosjekt på nærpolitireformen hvor jeg også har gjør feltstudier, skygging av politiledere, intervjuer og spørreundersøkelser. Jeg skriver for tiden på en bok: " Politiledelse som praksis", som vil formidle mye av denne forskningen innenfor rammen av ledelseslitteratur, utvikling av en sterk læringskultur og endringsledelse om. Denne skal utgis i 2020.

Kompetanseområder

  • Ledelse
  • Organisasjon

Forsker på

  • Ledelse i politiet
  • Politireform
  • Organisasjonsteori

Underviser i

  • Politiledelse
  • Politiet som lærende organisasjon

Siste Publikasjoner