Anne Marthe Bjønness

Høgskolelektor

Erfaring og bakgrunn

Jeg er siviløkonom og holder for tiden på med en PhD i Law & Economics ved Norges handelshøyskole i Bergen. Jeg forsker på rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven og de praktiske compliance-dilemmaene de står i når det gjelder å etterleve hvitvaskingslovens krav. Jeg er fagansvarlig for Videreutdanning i tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet og Videreutdanning i inndragning og pengespor (finansiell etterforskning).

Kompetanseområder

 • Hvitvasking
 • Økonomisk kriminalitet
 • Finansiell etterforskning
 • Compliance

Forsker på

 • Hvitvasking
 • Økonomisk kriminalitet
 • Rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven
 • Anti-hvitvask compliance

Underviser i

 • Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet
 • Inndragning og pengespor
 • Hvitvasking
 • Økonomisk kriminalitet

Siste Publikasjoner