Anne Marthe Bjønness

Høgskolelektor

Anne Marthe Bjønness

Høgskolelektor

Jeg er siviløkonom og holder for tiden på med en PhD i Law & Economics ved Norges handelshøyskole i Bergen. Jeg forsker på rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven og de praktiske compliance-dilemmaene de står i når det gjelder å etterleve hvitvaskingslovens krav. Jeg er fagansvarlig for Videreutdanning i tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet og Videreutdanning i inndragning og pengespor (finansiell etterforskning).

Siste Publikasjoner