Politiet i et digitalisert samfunn (PIDS)

PIDS har som formål å fange inn digitaliseringens muligheter, utfordringer og konsekvenser for politiet og dets samfunnsoppdrag. Vi ønsker å være en ledende arena for å diskutere og produsere kunnskap om digitaliseringens innvirkning på politi nasjonalt og internasjonalt. Seminarrekken Den Digitale Timen er en av forskergruppens faste arenaer for formidling.

Dette forsker vi på

Forskergruppen ønsker å bidra til en kunnskapsbasert utvikling av politiet i en tid hvor verdigrunnlaget, rettsstatlige rammer, nasjonalsuverenitet og menneskerettigheter utfordres av digitale sensor- og kommunikasjonssystemer, kunstig intelligens, stordata og et allestedsnærværende internett.

Forskergruppen er flerfaglig (samfunnsvitenskap, politifag, juss, filosofi og teknologi), og befatter seg med alle deler av politiets samfunnsoppdrag. Medlemmene kommer fra Politihøgskolen, Universitetet i Oslo, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet og OsloMet. I tillegg deltar politiansatte med doktorgrad eller som har relevant master/er i PhD-løp.

Forskergruppens viktigste aktiviteter i 2019 var foruten de faglige møtene, utgivelsen av antologien Det digitale er et hurtigtog - Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi, og avholdelsen av Nordic Cybercrime Conference (24.-25. oktober). I tillegg tok gruppen initiativ til og etablerte fagredaksjon for temanummeret Artificial Intelligence and Policing i Nordic Journal of Studies in Policing (nr. 2 2020).

Pågående forskningsprosjekter

Straffeprosessuell regulering av databeslag

Inger Marie Sunde

Den menneskelige faktors betydning for kvaliteten på databevis

Nina Sunde

FORMOBILE prosjekt

Rune Nordvik

Politimetoder i endring: Politiets risikohåndtering og publikum

Helene Gundhus

Policing the blurred line between organised and economic crime

Annette Vestby

Kunstig intelligens og politiarbeid

Inger Marie Sunde, Nina Sunde, Joshua Phelps, Jens Erik Paulsen, Katrin Franke

Disse samarbeider vi med:

  • NorthumbriaUniversity
  • Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet
  • Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo
  • Aalborg Universitet
  • Umeå Universitet
  • Universitetet i Bergen
  • Stockholms Universitet
  • Police Academy of The Netherlands
  • NHL Stenden University of Applied Sciences

Medlemmer av forskergruppen

Politihøgskolen:

Inger Marie Sunde (leder), Politihøgskolen
Nina Sunde, (nestleder), Politihøgskolen
Joshua Marvle Phelps, Bjørnes Høgskole
Annette Vestby, Politihøgskolen
Annica Allvin, Politihøgskolen
Brita Bjørkelo, Politihøgskolen
Guro Flinterud, Politihøgskolen
Jeanette W. Hegna, Politihøgskolen
Jenny Maria Lundgaard, Politihøgskolen
Jens Erik Paulsen, Politihøgskolen
Jul Fredrik Kaltenborn, Politihøgskolen
Knut-Helge Hansen, Politihøgskolen
Maya Brenna Nielsen, Politihøgskolen
Morten Holmboe, Politihøgskolen
Philip Christopher Tolloczko, Politihøgskolen
Rune Nordvik, Politihøgskolen
Ulf Bergum, Politihøgskolen
Torstein Eidet, Politihøgskolen

Eksterne:

Bente Skattør, Oslo Politidistrikt
Christin Thea Wathne, OsloMet
Heidi Mork Lomell, Politihøgskolen/Universitetet i Oslo
Helene O. I. Gundhus, Politihøgskolen/Universitetet i Oslo
Ingvild Bruce, Universitetet i Oslo
Jens Petter Sandvik, NTNU/Kripos
Katrin Franke, NTNU
Luca Tosini, Universitetet i Oslo
Stig Andersen, Oslo politidistrikt
Tereza Kuldova, OsloMet
Thomas Wahlmann, Økokrim
Torbjørn Skardhamar, Universitet i Oslo

Kontakt oss

Er du interessert i å vite mer om det vi forsker på eller har du lyst til å opprette et samarbeid, kontakt leder Inger Marie Sunde på telefon: 23 19 97 61 / 916 60 052 eller e-post: inger.marie.sunde@phs.no.