Søk Erasmus+ Traineeships

Erasmus+ Traineeships er for deg som er tredjeårsstudent på politiutdanningen. Ordningen gir stipend til studenter som får hospitering i et europeisk land i minst to måneder (minimum 62 dager). Oppholdet vil gjennomføres etter at du er ferdig med tredje året.

Dette inneholder stipendet

Stipendet dekker om lag 75 % av kostnadene ved oppholdet. Resten må du dekke selv. 

Praksisperioden er på rundt 2 måneder. Praksisstedet vil avgjøre når den konkrete perioden blir.

Slik søker du om hospitering

Du må søke Internasjonal enhet om å få et Erasmus+ Traineeship stipend.

Hvis du er student på en av våre utdanninger, finner du mer detaljert informasjon om dette ved å logge inn på Studentportalen.