Regelverk og sentrale dokumenter

Som student må du kjenne til en rekke lover og forskrifter, instrukser og retningslinjer, rammeplaner, fag- og programplaner og tilhørende pensumlister. Her kan du se hvilke disse er.

Lover og forskrifter

Vår egen studieforskrift ligger øverst, etterfulgt av utfyllende regler til forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen, da det er disse du kommer til å forholde deg mest til.

Sentrale dokumenter

Rammeplan er en nasjonal plan som beskriver mål, omfang, innhold, organisering og vurderingsordning i et studium. Rammeplan for Bachelorutdanningen ved Politihøgskolen fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet.

Programplan/Fagplan for utdanning reguleres av nasjonal rammeplan. Fagplanen beskriver mer detaljert læringsutbytte, organisering og vurdering av utdanning som er regulert i rammeplan. Programplaner skal være vedtatt av høgskolens styre (utdanningsutvalget).

Programplan for kull 2019-2020 + tilhørende pensum

Fagplan for kull 2018-2021 + tilhørende pensum

Fagplan for kull 2017-2020 + tilhørende pensum

Retningslinjer

Instrukser