Studiestart for deg som har fått opptak på en masterutdanning

Se velkomstbrevet du fikk på e-post til adressen du oppga når du søkte opptak. I e-posten finner du informasjon om studiestart.