Studiestart for etter- og videreutdanningsstudenter

Se velkomstbrevet du fikk på e-post til adressen du oppga når du søkte opptak. I e-posten finner du informasjon om studiestart.