Slik reserverer du studieplass på Bachelor - politiutdanning

Du kan få reservert studieplassen din i inntil to år. Retten til reservasjon av studieplass er begrenset, og gjelder kun ved innkalling til førstegangstjeneste, ved fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende grunner.

Hvordan reservere studieplassen

Først må du takke ja til studietilbudet sendt via Samordna opptak innen fristen.

Gå til Samordna opptak for å svare på tilbud.

Deretter må du sende inn søknad til Polithøgskolen, på e-post opptak@phs.no.

I søknaden må du legge ved dokumentasjon på hvorfor du ønsker å reservere plassen din. Riktig dokumentasjon er for eksempel tjenesteinnkalling eller legeattest. Husk at du må søke senest tre uker etter du fikk tilbudet.

Hvis du har fått reservert studieplass 

Dersom søknaden din om reservasjon blir innvilget, må du likevel søke om opptak på nytt neste år. Du søker via Samordna opptak. Men, du trenger ikke å gjennomføre opptaksprøver på nytt. Alle opptakskrav, herunder kravet til plettfri vandel og godkjent legeerklæring, må dokumenteres på nytt ved neste opptak.

Les mer om reservasjon av studieplass hos Samordna opptak.