Studenter fikk delta i fullskala øvelse

I uke 10 var 16 deltakere på ett av Politihøgskolens samvirkestudier samlet i Stavern. Deltakere var fra politiet, helsevesenet, brann- og redning, forsvaret og sivilforsvaret. Studentene fikk også være med på en dags fullskala øvelse i Oslofjordtunnelen.

Bilde av oppstilt ulykke i Oslofjordtunellen. Studentene øver på en krisesituasjon i regi Felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene
DRAMATISK OG REALISTISK: Det var både et dramatisk og realistisk øvingsbilde nede i Oslofjordtunnelen. Foto: Ida Gillebo

Studiet har navnet «Felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene» - (Samvirke-øve).  Samlingen hadde søkelys på kunnskap og ferdigheter for å tilrettelegge for gode undervisnings-, trenings- og øvingsaktiviteter for samvirkeaktørene.

Politioverbetjent Martin Krauss Amundsen, er fagansvarlig for denne utdanningen.

– Noen av målene for utdanningen er at studentene skal stå igjen med grunnleggende kunnskap om hvordan fremme samvirke gjennom øvelse og trening. De skal kunne arbeide selvstendig, men også i samarbeid med andre gjennomføre opplæring, treninger og øvelser. En utfordring for oss fagansvarlige er å skape realistiske øvelser med mange aktører. Vi får til mye, men en fullskala samvirkeøvelse er vanligvis vanskelig å få til.

Martin KA.png

POLITIOVERBETJENT: Martin Krauss Amundsen.

Invitasjon

Men så dukket det opp en spennende invitasjon.

– Da var det ekstra gledelig da Veitrafikksentralen (VTS) og Asker og Bærum brann og redning inviterte studenter og fagansvarlige til en stor samvirkeøvelse i Oslofjordtunellen onsdag 6. mars. Vi fikk muligheten til å observere øvelsen fra flere perspektiver. Vi hadde studenter i øvingsstaben, i Innsatsleders Kommandoplass (ILKO) å østsiden av tunellen, inne hos VTS i Oslo og nede i innsatsområdet i tunnelen, sier Krauss Amundsen.

Deltakere på øvelsen var VTS, Asker og Bærum brann og redning, Follo brannvesen, Vestre Viken Ambulanse, AMK Oslo, Oslo politidistrikt, Øst politidistrikt, Norsk folkehjelp og 330-skvadronen på Rygge. Dette var en fullskala øvelse som involverte både operasjonelt og taktisk nivå. Siden ulykken skjedde på grensen mellom to politidistrikt, kommuner og helseforetak ble også samvirke internt hos nød- og beredskapsetatene utfordret.

Samvirke - 2.png

BUSS MOT TO BILER: Store utfordringer for å løse situasjonene i øvelsen, for de ulike aktørene. Foto: Martin Krauss Amundsen  

Slik beskriver Krauss Amundsen selve scenarioet:

– Scenarioet for øvelsen var en leddbuss som hadde frontkollidert med to personbiler i bunnen av tunnelen. Det var meldt om mange skadde. Det var lagt opp til flere utfordrende momenter for samvirkeaktørene. Bussens høyre side, med alle inngangene, var presset inn mot tunnelveggen og blokkert. Bilene blokkerte begge kjørebanene og det var derfor umulig å passere ulykkesstedet. Det var leid inn over 30 markører fra Røde Kors som var sminket med ulike skader.

Læringsutbytte

For å få best mulig læringsutbytte for studentene fikk hver gruppe noen oppgaver, eller fokuspunkter, som skulle stimulere til refleksjon. Her er noen av tilbakemeldingene studentene ga etter å ha observert øvelsen:

  • Oslofjord var også en veldig bra ting å få være observatør på, da det gir innblikk i samvirke i «det virkelige liv».
  • Det var veldig nyttig å se på øvelsen. Dette fordi vi hadde fått ting vi skulle se etter som var relevante opp mot vår utdanning som gjorde at jeg reflekterte mer og ulikt hva jeg har gjort før på det jeg observerte.
  • En veldig bra øvelse og interessant å se […] En dag som dette [var] veldig nyttig og lærerik, hvor man kan se hvordan man drifter og gjennomfører en øvelse i denne skala.

Samvirke - 3.png

MANGE I AKSJON: Studentene kunne observere mange ulike innsatser under øvelsen. Foto: Martin Krauss Amundsen

Nye studenter kommer

Rundt 400 personer har søkt opptak til høstens samvirkeutdanninger ved Politihøgskolen. Av disse vil 66 få tilbud om plass, fordelt på tre studier. Plassene blir fordel til helse, brann, politi, Forsvaret, frivillige og andre aktører innen beredskap.

Her er link til samvirkeutdanningene ved Politihøgskolen