Schengen angår oss alle 

Tenker du at «Schengen» høres fjernt og vanskelig ut? Kanskje tenker du at dette angår noen andre, og ikke deg, at dette får «de som jobber med det» ta seg av. Eller i hvert fall noen andre som kan dette bedre? Og hvor vanskelig kan det egentlig være å stemple pass? 

Politiet patruljerer på Gardermoen
SCHENGEN ANGÅR HELE POLITIET: Schengensamarbeidet har også betydning for alle som jobber i politiet. De som jobber i ordenspatruljen og de som etterforsker «vanlige» straffesaker møter til stadighet spørsmål som handler om internasjonalt samarbeid.
FOTO: Politiet

Ansvaret for grensekontrollen i Norge er lagt til politiet. Politiet kontrollerer personer som reiser inn eller ut av Norge og Schengen, og overvåker skip og personer som beveger seg i grenseområdene.

Fagfeltet grensekontroll har et langt større nedslagsfelt enn bare kontroll for inn- og utreise i Norge, og er ikke forbeholdt grensekontrollører eller «spesialistene». Schengensamarbeidet har også betydning for alle som jobber i politiet. De som jobber i ordenspatruljen og de som etterforsker «vanlige» straffesaker møter til stadighet spørsmål som handler om internasjonalt samarbeid.

Hvem er egentlig personen du står ovenfor enten det er et ordensoppdrag eller et avhør? Kjenner du identiteten? Er vedkommende etterlyst? Har personen lagt igjen biometriske spor i andre land? Om vedkommende ikke er norsk statsborger, har hen lov til å oppholde seg i Norge? 

Politihøgskolen (PHS) har styrket fagfeltet "Grense/Utlending/ID". Et team på syv personer er nå på plass, og målet er faglig utvikling og utdanninger som ivaretar politiets og samarbeidsaktørenes behov for oppdatert kunnskap innenfor helhetlig grenseforvaltning.

Ny kompetanse – nye muligheter

Økt mobilitet i befolkningen og utvikling av ny teknologi forandrer mye av hverdagen for politiet. EU Informasjonssystemer (EUIS), personkontrollapp for patruljer, samt deling av biometriske data vil gjøre det enklere å få svar på helt sentrale spørsmål om identitet. 

Ikke bare vil det bli enklere å kontrollere identiteten til personer politiet er i kontakt med, men systemene vil etter hvert «snakke bedre sammen» og gi den som kontrollerer tydelige signaler dersom noe er i veien.

–  Nye og forbedrede verktøy krever ny kompetanse, enten man har jobbet mange år i politiet eller er politistudent. Dette krever også en god grunnkompetanse om gjennomføring av ID-kontroll og opptak av biometri. Her har vi en vei å gå, og for å lykkes med dette må PHS og praksisfeltet jobbe sammen, sier Ann Kristin Markussen fra «Grense/utlending/ID-teamet» ved Politihøgskolen.

De som er «eksperter» på fagfeltet får også flere redskaper, og det er behov for kompetansepåfyll. I den anledning ble det gjennomført to fagsamlinger på PHS i uke 45.

Samling for Schengenkontakter

Det ene var Schengenkontaktsamlingen som PHS i mange år har arrangert i samarbeid med Politidirektoratet (POD). Dette er en fagsamling for politidistriktenes Schengenkontakter, og andre som jobber på fagfeltet fra distriktene, som Kripos, Politiets IT-enhet, Politiets utlendingsenhet, Nasjonalt ID-senter og Forsvaret ved Kystvakta.   

Schengen-1.jpg

SCHENGEN PÅ PROGRAMMET: To fagsamlinger ble i høst gjennomført på PHS. Deltagerne som deltok fikk blant annet dele erfaringer og diskutere fagfeltet. Foto: Politihøgskolen.

På programmet var blant annet statusoppdateringer fra POD, arbeidet med fagutviklingsapparat, programmet EUIS, herunder SIS-recast og Nasjonalt Koordineringssenter for grenseforvaltning.

Arbeidet med en nasjonal opplæringsplan ble også presentert. Det ble lagt opp til gruppearbeid og erfaringsutveksling mellom distriktene rundt kontrollen av sjøfareres reisedokumenter og deling av erfaringer med Schengen Informasjonssystem (SIS-recast) og kurs/utdanningstilbud på fagfeltet. 

Frontex og risikovurdering

Samme uke arrangerte grensebyrået Frontex, Politiets utlendingsenhet og PHS et kurs for arbeid med risikovurderinger kalt CIRAM (Common Integrated Risk Analysis Model).

Denne metoden ligner mye på vår egen «etterretningsdoktrine» og gjør det mulig å innhente, analysere og utvikle analyseprodukter og rapporter på en felles måte både i Norge og resten av EU- og Schengen-landene. Blant deltakere og instruktører var eksperter fra både fra Nederland, Norge, Danmark, Island, Tyskland og Hellas.  

Lars_Andreas_Lindstøl_2.jpg

Lars Andreas Lindstøl. Foto: Politihøgskolen.

 

Lars Andreas Lindstøl ved PHS er nasjonal koordinator for Frontex i opplæringsspørsmål.

Gjennomføringen av dette og lignende kurs er viktig for at Norge skal kunne ta del i det europeiske grensesamarbeidet både faglig og operasjonelt. Derfor skal vi fortsette arbeidet med å tilby lignende kurs og aktiviteter i årene som kommer, sier Lindstøl.  

Kontaktinformasjon om PHS sitt arbeid på fagfeltet:

Om du ønsker kontakt med Grenseteamet på PHS, så kan du benytte grense@phs.no