150 europeiske grensekontrollører på trening og godkjenning i Kongsvinger

Ved Politiets Utdanningssenter - campus Kongsvinger har det de siste tre ukene vært hektiske dager. Ved slutten av den siste av tre uker har 150 kursdeltakere og 15 instruktører fra land på tvers av hele Europa gjennomført operativ trening og godkjenningstester for fast ansatte i det europeiske grense- og kystvaktbyrå, Frontex.

Mann i blå Frontex-uniform skyter på blink. Bak står mann i norsk politiuniform.
Frontex stående styrke kategori 1 testes av instruktører fra Politihøgskolen
FOTO: Lars Andreas Lindstøl

"I am going to Kongsvinger, Norway, next week, it will be fanstastic!"

Dette var ordene til en Frontex-tjenestemann som Lise Dunham og Snorre Øynes fra Politiets Utlendingsenhet møtte under et feltbesøk på den italienske øya Lampedusa. Han kunne fortelle at han snart skulle gjennomføre årlig godkjenning i maktbruk, og at det skulle skje i Norge, på Kongsvinger. Ryktet fra noen av kollegene i Frontex skulle dessuten ha det til at dette var et av de beste stedene for slik trening.

Kort om Frontex (Det europeiske grense- og kystvaktbyrå):

  • Hovedkvarter: Warszawa, Polen
  • Etablert i 2004
  • Antall ansatte: 2100 (Mars 2023)
  • Budsjett: 845,4 millioner EUR (2023)


Frontex har flere hundre fast ansatte i operative tjeneste som grensekontrollører. Disse utstasjoneres på viktige deler av yttergrensene i EU og Schengen, side om side med medlemsstatenes eget personell. For å opprettholde godkjenning for slik tjeneste må de gjennom årlige tester som likner på det politiet i Norge gjennomfører årlig. De godkjennes i bruk av tjenestevåpen, maktbruk og gjennomfører fysiske tester. I tillegg får de opplæring i førstehjelp og gjennomfører scenariotrening i terrenget. For første gang har nå disse godkjenningene blitt gjennomført i Norge.

Avhengige av nasjonal støtte

Frontex har en svært omfattende kursportefølje for de faste operative grensekontrollørene, men også mange tilbud rettet mot andre målgrupper. Blant annet gjennomføres kurs for de som skal utstasjoneres som en del av den nasjonale ekspertpoolen på korte eller lange kontrakter og for personell som løser andre grense-relaterte oppgaver i medlemsstatene. For å levere disse tilbudene til alle ansatte i løpet av et år er Frontex avhengig av støtte fra medlemsstatene, både for øvingsfasiliteter og instruktører med rett kompetanse. De årlige godkjenningene har blitt gjennomført i flere medlemsland, men Frontex har opplyst at det har blitt stadig vanskeligere å få tilbud om vertskap. Kurset har mange komponenter, krever en del utstyr og tilgang til øvingsfasiliteter og ikke minst nærhet til en lufthavn med et godt rutetilbud. Etter nærmere undersøkelser skulle det vise seg at campus Kongsvinger var en meget godt egnet lokasjon.

Deltagere fra Frontex har godkjenningstest i maktbruk

Godkjenningstest i maktbruk. Foto:Lars Andreas Lindstøl 

Mer enn en folkerettslig forpliktelse

Norge er folkerettslig forpliktet til å samarbeide med Frontex, som en del av den europeiske grense- og kystvakt og medlem av Schengen-samarbeidet. Hvert år bidrar flere titalls tjenestepersoner fra norsk politi i Frontex-ledede operasjoner som en del av «den stående styrken» hvor de løser varierte oppgaver på Schengens yttergrense. Dette arbeidet gir også gode grunner til et styrket samarbeid også om kompetanse og opplæring. Samarbeid om opplæring og utdanning gir flere gevinster for underviserne som er direkte involvert. De inviteres inn i utviklingsprosesser av kursplaner og håndbøker. I disse prosessene er det læring for alle, og norsk politi har høy og ettertraktet kompetanse på mange områder og derfor mye å bidra med. Det norske personellet kan også bidra som instruktører på kurs som gjennomføres i andre land og på den måten bli kjent med praksis og kulturer på tvers av grensene. Dette er igjen avgjørende for å lykkes med målsetninger om likest mulig praktisering av det felles regelverket for grensene i EU og landene som inngår i Schengen-samarbeidet.

Politihøgskolen som institusjon har strategiske målsetninger om å styrke sin rolle og anerkjennelse internasjonalt, og da er også slike samarbeid som dette av stor interesse. Aktivitetene styres i størst mulig grad inn mot perioder hvor det ellers hadde vært rolig. Dette gir god ressursutnyttelse av både fasilitetene og kompetansen på campus. Det er samtidig viktig at dette samarbeidet skal skape verdi også nasjonalt og ikke gå på bekostning av andre aktiviteter på Politihøgskolen.

Tilbakemeldingene så langt fra alle som har vært involvert har vært over all forventning. Deltakerne, instruktørene og Frontex-hovedkvarteret er meget fornøyde med servicenivået, bevertning og logistikk. De ansatte på campus Kongsvinger har også uttrykt tilfredshet med det noe uvanlige besøket. Personellet fra Frontex har så langt opptrådt eksemplarisk. Kursledelsen fra Frontex har også gitt tilbakemeldinger på at de aldri har fått så få klager på en gjennomføring. "Normally we have complaints about all kinds of things, but not this time". Med et slikt utgangspunkt ser Politihøgskolen frem til tre nye uker med kurs i løpet av sommeren.

Gode muligheter for internasjonal erfaring

For å svare på fremtidens utfordringer som følger med omfattende behov for opplæring og kvalitetssikring jobber Frontex nå med planlegging av en egen utdanningsinstitusjon, The European Border and Coast Guard Academy. Men også her vil det vært et stort behov for samarbeid over landegrensene om fasiliteter og kompetanse. Derfor vil Politihøgskolen sammen med Politidirektoratet og andre aktører med nasjonale opplæringsansvar følge denne utviklingen tett for et best mulig samlet nasjonalt svar på behovene og utnyttelse av mulighetene som ligger i dette. Norges bidrag til den stående styrken skal også økes i årene som kommer, så har man kompetanse innen grense, utlending og ID, men også andre relevante kompetanseområder som etterforskning, avhørsteknikk og hund, kan mulighetene være gode for internasjonal erfaring.

Tekst:

Lars Andreas Lindstøl
Politiinspektør
Nasjonal koordinator Frontex opplæring