Kathrine Kannelønning

Politiadvokat 2

Erfaring og bakgrunn

Jeg er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. For tiden er jeg innbeordret som fagansatt ved avdeling for etter- og videreutdanning for å lede studiet for etterforskning av fiskerikriminalitet ved Politihøgskolen i Oslo. Jeg jobber til vanlig som politiadvokat 2 i Vest politidistrikt ved seksjon for økonomi-, miljø og arbeidslivskriminalitet. Fra tidligere har jeg lang erfaring som seniorrådgiver ved Fiskeridirektoratet, innen fiskeriforvaltning, internasjonale forhandlinger og administrative sanksjoner.

Kompetanseområder

  • Offentlig forvaltning
  • Politi- og påtalearbeid
  • Fiskeriforvaltning
  • Etterforskning av fiskerikriminalitet

Forsker på

  • Etterforskning av fiskerikriminalitet
  • Politi- og påtalearbeid

Underviser i

  • Fiskerikriminalitet (EVU)