David Hansen

Førsteamanuensis II

Erfaring og bakgrunn

Jeg har min utdanningsfaglige bakgrunn fra Universitetet i Oslo, hvor jeg avla min doktorgrad i 2011. Jeg arbeider i full stilling ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, hvor jeg primært har faglig fokus på radikalisering i fengsler og sekundært er jeg involvert i flere emner i fengselsbetjentutdanningen. Ved Politihøgskolen har jeg en bistilling som førsteamanuensis II – og jeg er hovedansvarlig for videreutdanningen Forebygging og etterforskning av hatkriminalitet.

Kompetanseområder

  • Hatkriminalitet
  • Radikalisering, voldelig ekstremisme og terrorisme
  • Islam
  • Fengselsforskning

Forsker på

  • Radikalisering
  • Voldelig ekstremisme og terrorisme
  • Islam
  • Sør-Asia; Afghanistan og Pakistan

Underviser i

  • Forebygging og etterforskning av hatkriminalitet