Politihøgskolens forskningskonferanse 2023: samhandling i hverdag og krise

Vi ønsker med stor glede alle velkommen til årets Forskningskonferanse i Bodø 18.-19. september 2023. Tema i år er beredskap og sikkerhet, «samhandling i hverdag og krise».

Bildet viser mennesker i uniform fra politiet, ambulanse og brann- og redningsetaten. De står i en tett klynge og snakker sammen.

Forskningskonferansen har mål om å formidle relevant forskning til forsknings- og praksisfelt. I år har vi valgt å invitere innledere fra praksisfeltet for å synliggjøre behov og muligheter for ny forskning rundt temaet beredskap og sikkerhet. Det vil være foredragsholdere fra både akademia, Politietaten samt nød- og beredskapsaktører.

Å sørge for innbyggernes trygghet er en statens viktigste oppgaver. Utfordringene knyttes blant annet til organisert kriminalitet, terror, og helse- og sikkerhetspolitiske kriser. For å bidra til bedre samhandling mellom etatene ønsker Politihøgskolen i år å belyse dette ved å åpne for diskusjon rundt temaene styrker og svakheter ved dagens beredskapssytemer, evaluering av Oslo Pride og Kongsberg-angrepene, fiskerikriminalitet samt grensesnitt og samhandling mellom politiet, PST og psykisk helsevern.

Konferansen holdes på Nord Universitet og Politihøgskolen i Bodø 18.-19. september.

Meld deg på konferansen her.

Program

Dag 1

Dag 2