Fremtiden krever mer kunnskap

Når du har tatt en bachelorgrad, er du ferdig utdannet politi. Men etterhvert vil du kanskje lære mer om feltet du jobber innenfor, og da kan du ta master, etter- og videreutdanninger hos oss.

I denne videoen forteller ansatte i politiets livvakttjeneste om hverdagen på jobb, og om hvorfor de ønsket akkurat dette yrket.

Som ferdig utdannet politi er du det som kalles en generalist. Det betyr at du kan en god del om alle arbeidsområdene til politiet, og du har et overblikk over alt yrket består av.

Mange politijobber innebærer at du vil få oppdrag av veldig ulik art, og det er derfor nødvendig å kunne en god del om det meste.

Etter en stund i jobb har du kanskje funnet ut at det er en spesiell retning du ønsker å gå i. Politiet trenger både generalister og spesialister, og derfor tilbyr vi mange etter- og videreutdanninger der du kan lære mer om ditt felt.

Er du for eksempel interessert i kriminalteknikk, kan du ta flere studiepoeng om det temaet hos oss.

Noen av etter- og videreutdanningene er åpne for alle i politiet, mens andre krever at du instilles av arbeidsgiver, og noen igjen har helt spesielle opptakskrav.

Et eksempel på en slik utdanning er Innsatspersonell til politiets livvaktstjeneste, som du kan se en film om over.

Du finner oversikt over alle mulighetene som finnes innen etter- og videreutdanning her.

Ta en mastergrad ved Politihøgskolen

Hvis du har lyst til å ta en mastergrad, kan du gjøre det på deltid ved siden av jobb. Vi tilbyr en master i politivitenskap; en erfaringsbasert master i etterforskning; og en erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet.