Forskningsetisk veileder

Politihøgskolens forskningsetiske veileder gir deg innsyn i hvilke etiske problemstillinger man kan møte i politiforskningen.

Veiledningen er først og fremst en veileder for masterstudentene våre når de skal ta sitt første steg inn i politiforskningen.