Eksamensoversikt for Bachelor-politiutdanning

Her finner du eksamensoversikten din og en forklaring på hvilken du skal forholde deg til. I programplanen finner du mer utfyllende informasjon om eksamen og forventet læringsutbytte. Studentweb gir deg en oversikt over hvilke eksamener du er oppmeldt til. Der vil du også se dato og klokkeslett for eksamen.

Eksamensoversiktene

Studieåret 2024/2025

Studieåret 2023/2024 - eksamensoversikt B1, B2 og B3