Digitale tester og videointervju

På denne siden finner du utdypende informasjon om digitale tester og videointervju, samt svar på spørsmål mange søkere har stilt før deg.

Digitale tester og videointervju består av totalt fire deler

  • Personlighetstest
  • Test i deduktiv resonnering (tidsbegrenset)
  • Test i induktiv resonnering (tidsbegrenset)
  • Videointervju

Informasjon om gjennomføring

Før du starter på de ulike delene får du instruksjoner om hvordan du skal gjennomføre dem, samt eksempeloppgaver du kan trene på. Det er viktig at du setter deg nøye inn i instruksjonene før du går i gang. Du kan bruke så mye tid du ønsker på instruksjonene og på eksempeloppgavene. Etter å ha fullført eksempeloppgavene får du beskjed om at du kan gå i gang med å svare på selve testene.

De digitale testene er tilpasset slik at de i størst mulig grad skal være rettferdige for alle søkere. Blant annet inneholder de tidsbegrensede testene verken tall eller bokstaver, og personlighetstesten er ikke tidsbegrenset.

Testene administreres av AON Assessment, i samarbeid med Politihøgskolen.

Ofte stilte spørsmål

Finner du ikke svar på det du lurer på?