Bibliotektjenester for Politietaten

Vi er biblioteket for deg som jobber i Politietaten. Her finner du en oversikt over hva vi kan tilby deg.

Få hjelp til faglig oppdatering

God kunnskap bidrar til gode polititjenester. For å vite hva som er beste praksis, er forskningsbasert kunnskap avgjørende. Det er krevende å håndtere den store kunnskapsmengden som finnes derfor er vi her for å hjelpe deg.

Dette kan vi gjøre for deg:

  • gi deg oppdatert forskning innenfor ditt område enten du skal i gang med et større prosjekt, eller til daglig bruk
  • hjelpe deg med masteren/eller andre fagoppgaver (søketips, kildehåndtering, oppgaveskriving)
  • holde deg orientert om ny politilitteratur via bloggen på Kilden eller sosiale medier
  • besøke arbeidsplassen din for å fortelle hvordan dere kan bruke oss på en best mulig måte
  • vi sender det du vil låne kostnadsfritt over hele Norge
  • vi har bøker på både spesialist og generalistnivå om bl. a. forebygging, operativt politiarbeid, etterforskning/kriminalteknikk, kriminologi, rettspsykiatri, psykologi, etterretning, sosiologi, treningslære, metode og vitenskap, etikk, ledelse, pedagogikk og veiledning, påtale og jus

Besøk biblioteket

Skal du besøke biblioteket må du ringe og si ifra på forhånd på telefon 457 23 435 eller e-post til bibliotek@phs.no. Du har tilgang til biblioteket innenfor våre betjente åpningstider.

Du må ha med ID-kort fra Politietaten.

Se åpningstider for Politihøgskolen Oslo

Brukere utenfor Oslo

Hvis du bor utenfor Oslo og ønsker å låne noe av oss, kan du opprette en bruker over telefon 457 23 435 eller e-post bibliotek@phs.no. Du kan bestille materiale som vi sender til din hjem- eller jobbadresse. Vi bestiller også inn materiale fra andre bibliotek.

Vi tilbyr veiledning over nett

Hvis du ønsker veiledning med en bibliotekar kan du benytte deg av tjenesten vår Bestill en bibliotekar og få inntil én times privat veiledning.

Bestill en bibliotekar her

Her kan du søke i bibliotekets søketjeneste

Gå direkte til vår søketjeneste Oria

Les mer om bibliotekets databaser