Bestill en bibliotekar

Bestill en bibliotekar er en veiledningstjeneste for deg som er student hos oss.

Hva kan vi hjelpe med?

Skal du i gang med en større oppgave, et prosjekt eller en avhandling? Trenger du hjelp til å komme i gang med litteratursøk og bruk av bibliotekets elektroniske ressurser? Er du nysgjerrig på EndNote? Eller vil du bare bli bedre kjent med biblioteket?

Vi tilbyr opptil én times veiledning med en bibliotekar, enten én til én eller i små grupper. Veiledningen må foregå mellom kl. 08.00-15.00 på hverdager.

Om du ikke bor i Oslo, tilbyr vi deg veiledning over nett.

Hva må du gjøre?

Vi forventer at du har gjort et innledende arbeid, som du må redegjøre for i kontaktskjemaet du sender oss. Hvor har du søkt etter litteratur? Hvilke søkeord har du brukt? Har du en problemstilling?

Les mer om oppgaveskriving på sokogskriv.no