Norsk statsborgerskap

Du må være norsk statsborger senest 1. mars det året du søker opptak.

Sjekker ditt statsborgerskap med Folkeregisteret

Du trenger ikke sende inn dokumentasjon på at du er norsk statsborger. Vi sjekker dette direkte med Folkeregisteret. Dersom du ikke er registrert som norsk statsborger i Folkeregisteret får du avslag på søknad om opptak til Politihøgskolen.

Ofte stilte spørsmål