Tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Denne videreutdanningen har som formål å gjøre deg som jobber i kontrolletatene og politiet bedre kvalifisert til å bekjempe økonomisk kriminalitet gjennom høynet kompetanse og styrket samarbeid. Fokusområder på studiet er muligheter for informasjonsdeling mellom etatene, sporvalg, etterforskning/kontroll, sikring og fratakelse av verdier, sanksjonsmuligheter, forebygging og relevante straffebestemmelser innen økonomisk kriminalitet.

Pensum vil bli revidert før studiestart.

Om utdanningen