Felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene

I denne utdanningen vil du lære om hvordan en gjennom undervisning, trening og øvelse kan fremme samvirke mellom nød-og beredkskapsaktørene. Sentralt i utdanningen står fagdidaktikken og rollen som læringsleder. Utdanningen skal bidra til samvirke mellom nød- og beredskapsaktørene, støtte opp under enhetlig praksis av høy kvalitet, bidra til nettverksbygging og legge til rette for effektiv utnyttelse av samfunnets samlede ressurser under krisehåndtering.

I denne videoen forteller representanter for beredskaps- og nødetatene om sine erfaringer med samvirke.

Om utdanningen