Felles etter- og videreutdanning for nød- og beredskapsaktørene

Utdanningene skal støtte opp under samvirkeprinsippet, og utvikles i samarbeid mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet (HDIR), Politidirektoratet (POD), Forsvarets høgskole (FHS) og Politihøgskolen (PHS). Videreutdanningene gir deg studiepoeng. Etterutdanningene, som ofte er kurs, gir ikke studiepoeng.