Flere felles utdanninger for beredskapsaktører

Både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen viser til behovet for en betydelig styrking av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Ett viktig tiltak er felles utdanning for nød- og beredskapsaktørene.

Politimann og en mann fra sivilforsvaret står med gassmasker over en markør i snøen. De deltar på en av øvelsene i regi av samvirkeutdanningen.
Deltakere på utdanningen «Undervisning, trening og øvelse» (SAMVI-ØVE) våren 2023. Foto: Arild Ødegaard.

I vår gjennomførte 18 ansatte i helse, brann- og redning, politiet, Forsvaret og frivillige den første utdanningen i instruktørutdanningen som heter «Undervisning, trening og øvelse» (SAMVI-ØVE).

Dette var en pilot, og tilbakemeldingene var svært gode. Politihøgskolen er nå i gang med opptak for våren 2024, og håper på mange søkere fra ulike beredskapsaktører – inkludert frivillig og private.

Ønsker større bredde

Opptil 70 prosent av plassene skal gå til politi, helse, brann- og redning, men vi ser at det er en stor styrke at flere aktører blir med for å sikre større bredde, sier Heidi Solem.

Hun er politioverbetjent og fagansvarlig for utdanningen Samvirkeledelse.

 – Frivillige og andre private beredskapsaktører er en viktig del av totalberedskapen, og sett i lys av konklusjonene fra de to nevnte kommisjonene, håper vi flere organisasjoner ser nytten av felles utdanning.

Og fortsetter:

 – De som deltar får en felles plattform og et felles språk som er viktig for å løse oppdragene ute best mulig. Det styrker også tilbudet at Hovedrednings­sentralen (HRS), har fått en sentral rolle sammen med de andre samvirkeaktørene.

Krisekommunikasjon – nytt tilbud

Studiet Krisekommunikasjon er et nyutviklet studium, som er relevant for både innsatspersonell, ledere og kommunikasjonsmedarbeidere.

 – Kommunikasjon er en sentral del av all krisehandtering og vi opplever at interessen hos samvirkeaktørene er stor, sier fagansvarlig Anne Margrete Alværn.

Hun utdyper det faglige innholdet:

 – På studiet som starter nå i september får vi høre om handteringen av Covid-19, ekstremværet «Hans», skytingen 25.juni i Oslo, en trålerbrann i Tromsø, og vi har forelesninger om tillit og retorikk, samt betydningen av felles situasjonsforståelse, medienes forventinger og stress i akutte hendelser.

Deltakerne på det første kullet kommer fra brann- og redning, politi, helse og en privat aktør. Og det skal øves: 

 – Vi skal selvfølgelig øve, sier Alværn.

Tre utdanninger er lyst ut

Politihøgskolen har lyst ut i alt tre utdanninger innen samvirke, med totalt 66 studieplasser. SAMVI-ØVE har 18 plasser, Samvirkeledelse 24 plasser og studiet Krisekommunikasjon har 24 plasser.

 – Før jul søkte over 500 personer til de tre første utdanningene, og bare 66 fikk plass, men vi håper flere av disse prøver igjen, sier Heidi Solem.

Søknadfristen til Politihøgskolen er 15.oktober, men de fleste etatene har intern søknadsfrist 2 uker tidligere, altså 1.oktober.

 – Sjekk derfor hos din arbeidsgiver når fristen er, oppfordrer Anne Margrete Alværn og Heidi Solem.

Her er link til de ulike utdanningene.