Realkompetanse

Realkompetanse er en unntaksordning hvor du kan få opptak til politiutdanningen selv om du ikke har generell studiekompetanse.

Hvem kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse?

Du kan kun søke opptak på grunnlag av realkompetanse dersom du ikke har generell studiekompetanse.

For å søke opptak på grunnlag av realkompetanse må du:

  • fylle 25 år eller mer det året du søker opptak
  • ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig (393 timer), som snitt av eksamen- og standpunktkarakter
  • ha minst fem år med relevant heltidspraksis. Du kan dekke inntil to år av praksiskravet med utdanning.

Som realkompetansesøker må du dekke alle opptakskravene, med unntak av kravet om generell studiekompetanse.

Ofte stilte spørsmål