Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet

Styret ved Politihøgskolen har det overordna ansvaret for kvaliteten i utdanningane og skal gjennom godkjenning av rutinar for kvalitetsarbeid sikre at den faglege verksemda ved høgskulen held høg kvalitet. Styret skal behandle den årlege rapporten om utdanningskvalitet samstundes med rapporten frå læringsmiljøutvalet.