Referere til kilder (APA)

Når du skal skrive en akademisk tekst, må du gjøre rede for kildene du har brukt. Her tar vi deg gjennom alt du trenger å vite om kildebruk.

Hvilke kilder må jeg referere til?

Du må referere til alle kildene du bruker, fra alle typer formater. Ofte brukes bøker og artikler, men også nettsider, avisartikler, offentlige dokumenter, forelesninger, rapporter og lovtekster er eksempler på kilder. 

I tråd med forskrift for eksamen skal du også referere til egne tekster som du har levert inn tidligere i studiet. 

Gå til Forskrift for eksamen på lovdata.no

Hvorfor må jeg referere?

Det er et krav innen akademisk skriving at man skal referere til kildene som er brukt. Det gjør du ved å referere til kilden, både i selve teksten, og i litteraturlista nederst i oppgaven. Dette må du gjøre fordi:

  • kildene skal være enkle å finne tilbake til
  • det skal være mulig å kontrollere og etterprøve teksten din
  • for å unngå mistanke om plagiat

Les mer om fusk og plagiat i Studentportalen (krever innlogging)

Hvordan refererer jeg?

På Politihøgskolen bruker vi referansestilen APA. Studieåret 2021-2022 innføres den nyeste versjonen, APA7, for alle kull.

Det viktigste er at du velger én stil og bruker denne konsekvent. 

Les vår innføring i APA

Les instrukser til APA på unit.no

Se kildekompasset.no sitt oppslagsverk for APA

Referere til KI-tjenester (ChatGPT o.l.)

Kildekompasset har en egen veiledning for hvordan du henviser til tjenester som bruker kunstig intelligens.

Se kildekompasset.no sin side om kunstig intelligens

Referere til egne tekster

Skal du referere til egne tidligere studentarbeider (f.eks. i forbindelse med bacheloroppgaven), må du anonymisere henvisningene dine. Det regnes som plagiat (selvplagiering) hvis du kopierer avsnitt eller utdrag fra tidligere innleveringer uten henvisning.

Dette gjør du ved å erstatte navn med f.eks. "Kandidaten" eller "Anonym". I litteraturlisten føres referansen som en upublisert tekst.

Eksempel på referanse i tekst er : "I løpet av praksisåret var det mange tilfeller av konflikter vi måtte håndtere (Anonym, 2020)."
Eksempel på innførsel i litteraturlisten er: Anonym. (2020). Praksisrapport, studieåret 2020-2021 [Upublisert rapport]. Politihøgskolen.

Juridiske tekster 

APA er hovedsakelig en samfunnsvitenskapelig referansestil og er ikke spesielt godt rettet inn mot norske, juridiske tekster. Trond Myklebust og Morten Holmboe, begge fra forskningsavdelingen på Politihøgskolen, har utarbeidet forslag til hvordan henvisninger til juridiske tekster kan settes opp og registreres i EndNote. Veiledningen bygger på APA7.

Åpne dokumentet "Henvisninger til juridiske arbeider i APA7"

EndNote

Hvis du ønsker å sortere referansene dine i et referansehåndteringsprogram, så kan du få tilgang til EndNote.

Se vår veiledning i bruk av EndNote